Transitiepoli: leeftijd 16-18 jaar

Doel van de transitiepoli

Voor adolescenten is er een zogenaamde ‘transitiepoli’ in samenwerking met de kindergeneeskunde waar patiënten van 16-18 jaar begeleid worden in de overgang (transitie) naar de volwassen zorg. Het doel van de transitiepoli is om de overgang van kinder-MDL naar volwassen-MDL vloeiend te laten verlopen en ervoor te zorgen dat IBD patiënten vanuit de kindergeneeskunde goed voorbereid worden op het omgaan met hun ziekte als een zelfstandige jongvolwassene. De transitiepoli wordt georganiseerd en begeleidt door de verpleegkundig specialisten IBD, zij zijn de eerste contactpersoon voor IBD-patiënten.

Om de transitie goed te laten verlopen is het belangrijk om een plan op te stellen. De volgende factoren kunnen daarbij een rol spelen:

  • Persoonlijke ontwikkelingen: start van een studie, toekomst met een partner, andere woonomgeving en deelname arbeidsproces.
  • Toenemende gezondheidsproblemen: … Voorbeelden
  • Verschillen tussen de behandeltrajecten bij kinderen en volwassenen: in de volwassen zorg is de aandacht meer gericht op de individuele patiënt, in tegenstelling tot de zorg bij kinderen/adolescenten waarbij de zorg gericht is op kind en ouders samen. 

Meer informatie

Voor meer informatie over jongeren met IBD kunt u vinden op:

  • https://www.crohn-colitis.nl/leven-met/jongeren/ – De jongerensite van de Crohn en Colitis Ulcerosa Vereniging Nederland.
  • www.cyberpoli.nl – De digitale ontmoetingsplaats voor zowel kinderen als jongeren met een chronische ziekte, evenals voor hulpverleners.
  • www.crocokids.nl – De website opgezet voor kinderen met de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa voor lotgenotencontact en informatie over hoe getracht wordt meer naamsbekendheid te krijgen voor onderzoek en zorg voor IBD bij kinderen.  Is dit een goede website om hier toe te voegen?