Contact informatie

Indien spoed

In het geval van een levensbedreigende situatie dient u direct contact op te nemen met de spoedeisende hulp. 

Indien u snel hulp nodig heeft, maar het niet levensbedreigend is, adviseren wij:

Tijdens kantooruren (maandag t/m vrijdag 8.00u – 16.00u) een spoedafspraak maken via het secretariaat van de afdeling Maag-, Darm- en Leverziekten: 024-361 91 90

Buiten kantooruren en in het weekend contact op te nemen met de huisartsenpost of direct met de spoedeisende hulp. 

IBD-verpleegkundige – Radboudumc

Indien u uw vraag middels een digitaal bericht wil sturen, verzoeken wij u om dit via “MijnRadboud” te doen of via “IBDream” indien u daaraan deelneemt.

Telefoon: 024 – 361 91 90

E-mail: ibd.mdl@radboudumc.nl

Fax: 024 – 363 51 29

Locatie polikliniek MDL: Route 433, meld u bij de balie van post ‘Groen’.

Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 8.00u – 16.00u

Dagbehandeling MDL/IBD – Radboudumc

Telefoon: 024 – 818 70 02 / 024 – 361 34 38

Locatie: Route 752 (5e etage)

Afdeling: High-flow / Maag-, darm- en leverziekten en oncologische chirurgie

Openingstijden: Maandag en dinsdag 8.00-15.30u en woensdag 8.00-20.00u. 

Endoscopie centrum Radboudumc

Telefoon: 024 – 361 41 89

Locatie: Route 763 (1e etage)

Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 7.30u – 16.00u