LADI studie

Achtergrond

De afkorting LADI staat voor: “Lengthening Adalimumab Dosing Interval in quiescent Crohn’s disease patients”. Adalimumab, bij de meesten bekend als Humira, is een effectieve behandeling voor zowel het induceren (teweegbrengen) als behouden van remissie van de ziekte van Crohn. Adalimumab wordt, in tegenstelling tot sommige andere therapieën, bij elke patiënt hetzelfde gedoseerd, namelijk 1 injectie per 2 weken. Patiënten zetten deze injectie zelf. Een verlenging van het interval waarin dit medicijn toegediend wordt zou in kosten schelen maar mogelijk ook in bijwerkingen. Een risico van een verlenging van het interval is dat de darmziekte opvlamt. 

Doel

Het doel van dit project is om inzichtelijk te maken of verlenging van het interval waarin adalimumab gegeven wordt veilig is, en wat het beloop van de ziekte van Crohn is vergeleken met het handhaven van het gebruikelijke doseringsinterval. 

Studie opzet

Patiënten met de ziekte van Crohn die al langere tijd stabiel in remissie zijn, worden voor de studie ingedeeld in twee groepen (zie hieronder) en allemaal 1 jaar lang actief vervolgd. In dit jaar wordt voornamelijk gekeken naar het aantal opvlammingen per onderzoeksgroep, naar kosten (ziekenhuisbezoek, contact met zorgverleners) en naar kwaliteit van leven aan de hand van vragenlijsten.

In de LADI-studie zijn 2 groepen samengesteld:

  1. Twee derde van de deelnemers wordt ingedeeld in de interventie-groep, waarin het dosis-interval van adalimumab verlengd wordt, aanvankelijk naar 1 injectie per 3 weken en indien dit goed gaat uiteindelijk naar 1 injectie per 4 weken.
  2. Een derde van de deelnemers zit in de controle groep en gaat op dezelfde manier door met de medicatie als voorheen, namelijk 1 injectie per 2 weken.

Tot slot worden deelnemers op 1 en 2 jaar na het afronden van de studie nogmaals gevraagd om enkele vragenlijsten in te vullen om inzicht te krijgen in het verdere beloop na de studie.