IBD Dagbehandeling

Uw eerste afspraak op de dagbehandeling maken we schriftelijk of telefonisch. Uw vervolgafspraak wordt, indien nodig, gemaakt tijdens uw eerste behandeling.

Wat neemt u mee naar uw afspraak?

Bij vervolgafspraken hoeft u alleen de ingevulde vragenlijst mee te nemen of vult u deze voorafgaand aan uw bezoek digitaal via mijnRadboud in. Dit is de vragenlijst met vragen of u koorts heeft gehad, binnenkort een operatie of ingreep bij de tandarts heeft, etc.

Ook kunt u vooraf de vragenlijsten over ziektesymptomen digitaal via mijnRadboud invullen. 

Waar vind ik de afdeling?

De dagbehandeling bevindt zich op route 497op de eerste etage. U gaat door de hoofdingang het Radboudumc binnen. Vanaf daar volgt u de route nummer 497die op de bordjes staan aangegeven. U neemt de lift naar de eerste etage, als u de lift uitkomt, loopt u naar links. Daar bevindt zich een balie waar u rechts langsloopt waarna de kamer van de dagbehandeling zich aan uw rechter hand bevindt. 

Dagbehandeling

Op de dagbehandeling werken 2-3 verpleegkundigen en de dagbehandeling is op maandag tot en met donderdag geopend van 8.00-15.30u.

 Op de dagbehandeling van de afdeling Maag-, Darm- en Leverziekten (MDL) kunt u terecht als u een infusie nodig heeft. Dit is het toedienen van vloeistoffen, zoals medicijnen, in bloedvaten, in lichaamsholten of onder de huid. Op de dagbehandeling MDL betreft het onder meer de volgende infusies:

  • Medicatie zoals infliximab, vedolizumab en ustekinumab
  • IJzertransfusies
  • Bloedtransfusies

Op de dagbehandeling MDL krijgt u in alle rust en in goede handen uw medicatie via infusie toegediend. De duur van de behandeling is afhankelijk van de medicatie die u krijgt. Dat zal vaak variëren van 30 minuten tot 2 uur. Gedurende het infuus mag u de afdeling niet verlaten, omdat de verpleegkundige u steeds moet kunnen observeren. Eten en drinken op de afdeling is toegestaan.

Afmelden

Indien u ziek bent, of niet op de afspraak kunt komen, meldt u zich dan graag uiterlijk een dag van te voren telefonisch af. In uw plaats kunnen wij dan mogelijk iemand anders helpen die anders een aantal dagen tot weken zou moeten wachten.

Belangrijk

Als u een tandheelkundige ingreep (bijvoorbeeld wortelkanaalbehandeling) of een chirurgische ingreep ondergaat, dan moet deze bij voorkeur minimaal twee weken vòòr of minimaal twee weken na het infuus ingepland worden. Bij twijfel of wanneer de datum van de ingreep binnen twee weken rondom het infuus is gepland dan verzoeken wij u telefonisch contact op te nemen met de verpleegkundige van de dagbehandeling.

Als u koorts heeft of andere aanwijzingen voor een ontsteking of infectie, verzoeken wij u ook contact op te nemen met de verpleegkundige om te bespreken of u uw infuus kunt krijgen of dat deze verplaatst moet worden.

Beperkingen in verband met COVID

Het is op dit momenteel niet toegestaan om begeleiding mee te nemen naar de dagbehandeling. Indien u toch begeleiding meeneemt, dan dienen deze te wachten in de centrale hal totdat u klaar bent. Daarna kan uw begeleiding u komen ophalen. 

Contactgegevens Dagbehandeling MDL/IBD

Telefoon: 024- 8187002 / 024-3613438

Locatie: Route 497(1e etage)

Afdeling: Dagbehandeling. 

Openingstijden: Maandag tot en met donderdag 8.00-15.30u.