SPOED afspraken

Het kan zijn dat u met spoed hulp nodig hebt zoals een levensbedreigende situatie. In dat geval kunt u zonder verwijzing van de huisarts bij de spoedeisende hulp terecht. Dit kan zijn als u te ziek bent om op een huisarts te kunnen wachten. De spoedeisende hulpis een drukbezochte afdeling met wisselende wachttijden. Uw wachttijd hangt onder andere samen met de ernst van uw klachten en de drukte op de afdeling.

Als u snel hulp nodig heeft, maar de situatie niet levensbedreigend is, neem dan eerst contact op met de IBD verpleegkundige. Het maken van spoedafspraken kan binnen kantoortijden via het patiëntensecretariaat.

Buiten kantoortijden adviseren wij u contact op te nemen met de huisartsenpost die u indien nodig kan verwijzen naar de spoedeisende hulp of de dienstdoende maag-, darm- en leverarts. Indien er sprake is van een levensbedreigende situatie kunt u ook direct contact opnemen met de spoedeisende hulp. 

Contactgegevens

Binnen kantoortijden (maandag-vrijdag 8.00-16.00u)

MDL patiëntensecretariaat: 

Telefoon: 024 – 361 91 90

Buiten kantoortijden:

Huisartsenpost in uw omgeving

Telefoonnummer spoedeisende hulp Radboudumc: 024 – 361 41 87

https://www.radboudumc.nl/afdelingen/spoedeisende-hulp