Recepten

Herhaalrecepten

Herhaalrecepten kunt u via de IBD-verpleegkundige aanvragen. U kunt recepten aanvragen via mijnRadboud, per e-mail naar ibd.mdl@radboudumc.nl of u kunt hiervoor een afspraak maken via het secretariaat (024-361 91 90)

Vermeld hierbij de naam van het medicijn, welke dosering u gebruikt en de naam/faxnummer van uw apotheek. Vervolgens vindt eerst controle plaats voordat het recept wordt aangemaakt en verstuurd.

U kunt geen medicijnen aanvragen die u nog niet eerder voorgeschreven heeft gekregen. Hiervoor maakt u eerst een afspraak bij uw maag-darm-leverarts of verpleegkundige.

Vraag tijdig uw herhaalrecepten aan, dit voorkomt dat u zonder medicijnen komt te zitten.

Afhalen medicijnen

Sommige medicijnen, zoals bepaalde injecties, kunnen enkel in de apotheek van ons ziekenhuis worden afgehaald. Uw verpleegkundige zal u dat meedelen en de nodige administratie regelen.