IBD en werk​

IBD en arbeidsparticipatie polikliniek

Vanaf 1 oktober 2020 kunnen IBD patiënten binnen het Radboudumc met vragen over werk, inkomen en opleiding terecht op een speciaal ingerichte poli waar een klinisch arbeidsgeneeskundige de patiënten zal proberen te ondersteunen en begeleiden bij deze vraagstukken. Een zorginitiatief dat op andere afdelingen binnen het Radboudumc reeds een onderdeel vormt van de totale zorg voor de patiënt met een chronische ziekte. Denk daarbij aan patiënten met Parkinson, patiënten die een herseninfarct hebben meegemaakt of patiënten met kanker, nu of in het verleden.

Werk en inkomen is van groot belang voor mensen. Niet alleen als waarde, als bron van inkomen maar ook als medicijn. Het heeft voor mensen met een chronische ziekte dan ook een flinke impact als ze niet meer (volledig) kunnen werken of problemen ondervinden met hun inkomen.

Doelgroep

De poli is bedoeld voor alle IBD patiënten in de werkzame leeftijd (18-67 jaar). Patiënten kunnen via hun behandelend MDL arts of verpleegkundig specialist uit het Radboud worden doorverwezen waarna de klinisch arbeidsgeneeskundige een uitgebreid intakegesprek met de patiënt zal voeren om de hulpvraag te verduidelijken en te kijken welke hulp geboden kan worden. Soms zal één gesprek voldoende zijn maar het kan ook nodig zijn dat meerdere afspraken nodig zijn.

Verwijzing

Patiënten kunnen zich via de MDL arts of de verpleegkundig specialist melden voor een verwijzing. 

Arbeidsgeneeskundige

De klinisch arbeidsgeneeskundige die de IBD patiënten zal gaan ondersteunen is Monique Derikx. Voorafgaand aan haar opleiding tot bedrijfsarts heeft zij meerdere jaren de opleiding tot MDL arts gevolgd wat maakt dat zij ook ervaring heeft met IBD patiënten. Naast haar werkzaamheden in het Radboudumc is Monique ook 2 dagen werkzaam bij een arbodienst.