IBD - MDL artsen

tempFileForShare_20210917-153305

Dr. M. Duijvestein

Marjolijn Duijvestein is als maag- darm- leverarts gespecialiseerd in de inflammatoire darmziekten (IBD) opgeleid in het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam. In 2012 promoveerde zij aan de Universiteit Leiden op het proefschrift getiteld: ‘Mesenchymal Stem Cells in Inflammatory Bowel Disease’. Tijdens haar specialisatie deed zij ervaring op bij Prof. Dr. W.J. Sandborn in de Universiteit van Californië in San Diego (UCSD, Verenigde Staten van Amerika) en liep zij stage bij Robarts Clinical Trials (www.robartsclinicaltrials.com), een academische research organisatie die zich toelegt op geneesmiddelenontwikkeling voor IBD. Hierna heeft zij enkele jaren als staflid IBD in het AMC Amsterdam gewerkt. Sinds augustus 2021 is zij werkzaam in het Radboudumc als staflid IBD. Binnen de IBD houdt Dr. Duijvestein zich bezig met klinisch en translationeel onderzoek dat zich focust op onder andere pouchitis en het verbeteren van de zorg voor individuele IBD-patiënten. Verder is zij hoofd van de MDL trial unit van het Radboudumc, is voorzitter van de landelijke stichting Initiative on Crohns and Colitis (ICC) en is bestuurslid van landelijke IBD register IB-DREAM.

Willemijn van Dop RU formaat

Dr. W. Van Dop

Willemijn van Dop volgde de studie geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam, waar ze in 2006 het artsexamen haalde. Tijdens haar studie deed ze verschillende stages in het buitenland, waaronder een co-schap in Malawi en een wetenschappelijke stage in Vancouver, Canada. Ze verrichtte promotieonderzoek in het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam onder leiding van Prof. G.R. van den Brink. Ze deed onderzoek naar mechanismen die zorgen voor behoud van integriteit van het darmslijmvlies en promoveerde in 2011 op het proefschrift getiteld “Hedgehog signaling in homeostasis of the gastrointestinal tract”.

Na haar promotie deed ze de opleiding tot MDL-arts in het AMC in Amsterdam, met als aandachtsgebied ‘inflammatoire darmziekten’. In 2018 begon ze als staflid MDL in het Medisch Centrum Slotervaart in Amsterdam, waar ze 10 maanden werkte. Sinds 2019 werkt ze met veel plezier in het Radboudumc in Nijmegen en houdt zich bezig met het optimaliseren van de zorg voor IBD-patienten.

Dirk De Jong

Dr. D. De Jong

Dirk de Jong studeerde geneeskunde aan de Universiteit van Nijmegen. Hij werd opgeleid tot internist (1998) en aansluitend tot maag-darm-lever arts (2003) in het RadboudUMC en promoveerde in 2005 op het onderwerp "Conventional medical treatment of Crohn’s disease: Focus on adverse events and search for new strategies".

In 2003 werd hij MDL staflid met het aandachtsgebied inflammatoire darmziekten in het RadboudUMC en heeft hij de IBD polikliniek opgezet. Sindsdien houdt hij zich bezig met de poliklinische en klinische zorg voor IBD patiënten. Daarnaast was hij in de periode van 2004 tot 2012 medisch hoofd van de afdeling centrale endoscopie in het RadboudUMC. In deze periode heeft hij onder andere voor IBD patiënten geoormerkte endoscopie programma’s opgezet. Het is zijn missie om de wetenschappelijke kennis, die veelal in groepen patiënten is vergaard, terug te vertalen naar de individuele persoon.

IBD Verpleegkundig Specialisten

Malena Schlotter

Mw. M. Schlotter

Malena Schlotter is in 2010 afgestudeerd aan de HBO- Verpleegkunde in Nijmegen. Na haar diplomering heeft ze 2,5 jaar gewerkt als verpleegkundige op de verpleegafdeling MDL in het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis te Nijmegen. In september 2013 is ze begonnen aan de Masteropleiding Advanced Nursing Practice (Verpleegkundig Specialist) aan de Hogeschool Arnhem en Nijmegen. In september 2015 heeft ze haar diploma tot Verpleegkundig Specialist behaald. Sinds januari 2016 is Malena werkzaam als verpleegkundig Specialist in het Radboudumc, binnen het IBD team. Haar huidige werkzaamheden bestaan uit het poliklinisch begeleiden en voorlichten van patiënten met de ziekte van Crohn en Colitis Ulcerosa, het opstarten van behandelingen, het omgaan met vermoeidheid en stoppen met roken. Hierbij werkt ze samen met de MDL-artsen.

Martine van Workum

Mw. M. Van Workum

Martine van Workum is in 2003 afgestudeerd aan de HBO-Verpleegkunde in Nijmegen. Na haar diplomering heeft zij de vervolgopleiding tot kinderverpleegkundige gevolgd, gespecialiseerd in kinderMDL en tot 2018 bij de afdeling kindergeneeskunde in het Radboudumc gewerkt. In september 2018 is ze begonnen aan de Masteropleiding Advanced Nursing Practice (Verpleegkundig Specialist) aan de Hogeschool Arnhem en Nijmegen. In september 2020 heeft ze haar diploma tot Verpleegkundig Specialist behaald. Sinds september 2018 is Martine werkzaam als verpleegkundig specialist in het Radboudumc, binnen het IBD team. Haar huidige werkzaamheden bestaan uit het poliklinisch begeleiden en voorlichten van patiënten met de ziekte van Crohn en Colitis Ulcerosa, het opstarten van behandelingen, het opzetten van een transitiepoli voor jong volwassenen met IBD. Hierbij werkt ze samen met de MDL-artsen.

IBD Dagbehandeling Verpleegkundigen

Mw. D. Van Os (links)

Danëlle van Os is in 2011 afgestudeerd aan de HAN in Nijmegen. Sinds 2012 is zij werkzaam als verpleegkundige op de verpleegafdeling MDL. Daarnaast is zij sinds 2016 ook werkzaam op de dagbehandeling.

Mw. W. Van Summeren (midden)

Wilma van Summeren heeft de in-service opleiding in het Radboudumc gedaan en had deze opleiding in 1980 afgerond. Hierna heeft zij ruim 20 jaar op de afdeling heelkunde gewerkt. Vervolgens nog eens 10 jaar op de Short Stay Unit en is 2018 werkzaam op de dagbehandeling van de maag-, darm- en leverziekten.

Mw. C. Bleek (rechts)

Carin Bleeck is sinds 2013 werkzaam in het Radboudumc. Eerst heeft zij voornamelijk op de verpleegafdeling van de maag-, darm- en leverziekten gewerkt. Vanaf 2014 ging zij ook regelmatig diensten doen op de dagbehandeling en sinds medio 2019 is zij 16 uur per week werkzaam op de dagbehandeling.

In 2018 heeft zij binnen de verpleegafdeling haar HBO opleiding afgerond. Door haar werk op de dagbehandeling van de maag-, darm- en leverziekten kreeg zij meer affiniteit met IBD patiënten, en was zij in september 2019 begonnen aan de opleiding IBD care verpleegkundige aan de hoge school van Arnhem en Nijmegen. Deze heeft zij in juni 2020 afgerond en wil met deze kennis en verdieping een extra bijdrage leveren aan de zorg van IBD patiënten op de dagbehandeling.