IBD Arts-onderzoekers

Drs. E.H.J. Savelkoul

Edo Savelkoul behaalde zijn masterdiploma geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam in 2018. Tijdens zijn studie heeft hij onder andere stage gelopen op de afdeling Gastro-enterologie en Hepatologie van het Queen Elizabeth Medical Center in Birmingham. Na zijn studie geneeskunde is hij gestart als algemeen onderzoeksarts bij de afdeling Maag-, Darm-, en Leverziekten van het Radboudumc. Daarnaast is hij gestart met een promotietraject op het gebied van chronische darmontstekingen (IBD) onder supervisie van dr. Hoentjen en prof. Drenth. Hier werkt hij onder andere aan de AWARE studie, waarbij wordt onderzocht hoe lang patiënten onderhoudsmedicatie voor hun ziekte moeten gebruiken. Hij is tevens bestuurslid van de Young-ICC (Initiative on Crohn’s and Colitis), de jongerentak van een landelijk samenwerkingsverband op het gebied van IBD.

Drs. M. Te Groen

Maarten te Groen heeft in 2018 zijn Master geneeskunde cum laude behaald aan de Radboud Universiteit. Nadien heeft hij gewerkt als arts-assistent op de afdeling maag-,darm- en leverziekten (MDL) in het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis en het Radboudumc. Sinds 2019 is hij in het Radboudumc werkzaam als arts-onderzoeker onder begeleiding van dr. Hoentjen, dr. Derikx, prof. Drenth en prof. Nagtegaal. Zijn promotietraject is gericht op darmkanker surveillance bij inflammatoire darmziekten (IBD), met aandacht voor ziektebeloop, risicofactoren en endoscopische technieken. Hierbij coördineert hij onder meer de HELIOS trial, waarbij wordt gekeken naar optimalisatie van endoscopische surveillance technieken bij IBD.

Drs. P.W.A. Thomas

Pepijn Thomas behaalde in 2017 zijn Master geneeskunde aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Na het afronden van de studie geneeskunde heeft hij onderzoek gedaan bij de maag-, darm- en leverziekten (MDL) onder leiding van prof. Barclay in Christchurch, Nieuw-Zeeland. Vervolgens heeft hij als arts-assistent bij de interne geneeskunde en MDL gewerkt in het Spaarne Gasthuis in Haarlem en Hoofddorp. Sinds 2018 is hij werkzaam als arts-onderzoeker in het Radboudumc onder supervisie van dr. Hoentjen, dr. Römkens en prof. Drenth. Hij is coördinator van een landelijke register voor patiënten met inflammatoire darmziekten (IBD) genaamd IBDREAM. Het doel van dit register is het inzichtelijk van de uitkomsten van de behandelingen voor zowel arts als patiënt, en het actiever betrekken van de patiënten gedurende de behandeling. Zijn promotietraject is gericht op de werkzaamheid en veiligheid van onderhoudsmedicatie voor de behandeling van IBD, waarbij extra aandacht is voor patiënt-gerapporteerde uitkomsten zoals de impact op werk en het dagelijkse leven.

Drs. F.M. Jansen

Fenna Jansen studeerde eerst een jaar Biomedische Wetenschappen in Amsterdam, binnen het Academisch Medisch Centrum, en behaalde in 2014 haar Master Geneeskunde aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Tijdens haar co-schappen en erna was zij betrokken bij het microbioom-onderzoek middels de IS-pro binnen de Maag-, Darm-, en Leverziekten (MDL) onder leiding van dr. Tim de Meij. Zij koos ervoor om eerst leerzame ervaring op te doen bij de cardiologie, vanuit haar visie een relatief onderbelicht vak in de opleiding geneeskunde, en werkte ruim een jaar als arts-assistent bij de cardiologie in het Diakonessenziekenhuis in Utrecht. In het Universitair Medisch Centrum Utrecht deed zij meer poliklinische ervaring op bij de MDL. Sinds 2019 is zij als arts-onderzoeker werkzaam in het Radboudumc onder leiding van prof. J.P.H. Drenth, dr. F. Hoentjen en dr. W. van Dop. Als speerpunten heeft zij extra-intestinale manifestaties bij IBD en behandelstrategieën binnen de IBD. Zo leidt zij momenteel, samen met arts-onderzoeker drs. R. van Linschoten, de multicenter RCT genaamd ‘lengthening adalimumab dosis interval in quiescent Crohn’s disease patients: the LADI study’.

Drs. M.E.W. Derks

Monica Derks heeft in 2019 haar Master Geneeskunde gehaald aan de Radboud Universiteit. In haar laatste jaar deed zij onderzoek naar een ademtest om poliepen en darmkanker op te sporen. Na het behalen van haar bul, werkte zij als arts bij de Interne Geneeskunde in het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen. Sinds 2020 is zij werkzaam als trialarts en arts-onderzoeker bij de Maag-, Darm- en Leverziekten in het Radboudumc onder supervisie van Prof. Drenth en Dr. F. Hoentjen. Als trialarts heeft zij een uitvoerende taak binnen verscheidene internationale klinische trials, veelal opgezet door farmaceuten. Daarnaast verricht zij, in het kader van haar eigen promotie, onderzoek naar dysplasie en darmkanker bij patiënten met de ziekte van Crohn en Colitis Ulcerosa.

Research Unit

Cynthia Jansen

Mw. C. Jansen, research coördinator en verpleegkundige

Cynthia studeerde in 2002 af als HBO-verpleegkundige waarna ze zich heeft gespecialiseerd als kinderverpleegkundige. Sinds 2017 werkt Cynthia als researchverpleegkundige binnen de researchunit MDL en vanaf oktober 2020 ook als researchcoördinator. In de afgelopen jaar heeft zij veel kennis en ervaring opgedaan binnen alle gebieden van de MDL, waaronder de IBD.

Marlon Schimmel

Mw. M. Schimmel, research verpleegkundige

Marlon heeft in 2012 haar opleiding tot HBO-verpleegkundige aan de Fontys te Eindhoven afgerond. Hierna is zij in het Radboudumc begonnen op de verpleegafdeling Orthopedie. Vervolgens is zij na enkele jaren op de verpleegafdeling Cardiologie, in 2018 begonnen als research verpleegkundige bij de MDL. In 2020 heeft zij tevens de master Evidence Based Practice in Health Care aan de UvA afgerond. Zij begeleid begeleid patiënten tijdens hun deelname aan medicatie onderzoek en is het eerste aanspreekpunt voor patiënten bij vragen of problemen.

Mw. M. Looman, research verpleegkundige

Marit studeerde in 2017 af als HBO-verpleegkundige en heeft 3 jaar op diverse verpleegafdelingen gewerkt. Vanaf begin 2021 is zij werkzaam als research verpleegkundige binnen de researchunit MDL.